Business Intelligence brein

Business Intelligence blog van TARGIT

We delen deze blog van onze Business Intelligence partner TARGIT graag met u.

Puttend uit zijn expertise in verschillende industrieën, waaronder voeding en dranken, zware machines, detailhandel en meer, destilleerde het selfservice BI-bedrijf (Business Intelligence) de belangrijkste IT-trends voor het komende jaar.

TARGIT bracht trends aan de dag zoals selfservice BI wat een drijvende kracht zal zijn voor slimme IT-afdelingen en bedrijven op weg naar succes in 2016. Geholpen door systemen zoals databeheer en bimodale BI, stelt selfservice BI de IT in de gelegenheid om zakelijke gebruikers inzicht te geven in data zonder grotere big data-analysestructuren op te offeren die behulpzaam zijn bij het vormen van een door data aangestuurde organisatie.

“Elk jaar werpt ons team een blik op hoe ver de Business Intelligence en analytics industrie is gekomen in de afgelopen 12 maanden en hoe goed TARGIT het heeft gedaan in het voorspellen, het bijhouden van en in veel gevallen het voorbijstreven van evoluerende trends in de sector en standaarden,” aldus Ulrik Pederson, COO van TARGIT. “We voorspelden dat 2015 een stijging zou laten zien in data governance en van de embedded BI, vereenvoudigde datavisualisaties en meer dataexperimenten. En zoals de populariteit van onze Decision Suite 2015 – een tool die deze trends bevat – in de markt laat zien, zijn we op weg weer de juiste voorspellingen te hebben gedaan.”

TARGIT voorspelt dat de volgende zes trends zullen bepalen hoe organisaties data gaan analyseren om bruikbare inzichten te krijgen voor het nemen van zakelijke beslissingen in 2016:

  1. Selfservice big data verkenning neemt een vlucht

Historisch gezien waren selfservice dataverkenning en big data analyse twee aparte poten van Business Intelligence; maar het bedrijfsleven zal binnenkort een toegenomen verschuiving laten zien in de vermenging van deze twee werelden. Er zal een uitbreiding komen ten aanzien van de big data analyse met tools die het voor zakelijke gebruikers mogelijk maken om uitgebreide selfservice-verkenning uit te voeren op big data wanneer dat nodig is, zonder al te veel hulp en advies van IT.

  1. Explosie van geavanceerde analyseprojecten

Terwijl selfservice BI zich verspreidt, zal het nieuwe jaar ook een enorme toename aan geavanceerde analyseprojecten in verschillende branches laten zien. Veel bedrijven zullen worden geconfronteerd met uitdagingen als ze zich op projecten met big data storten. Organisaties zullen hard moeten werken om deze projecten succesvol te implementeren.

  1. Slimmer nadenken over data-integratie

Veel early adopters van big data analyses worstelden met het analyseren van te veel data, wat resulteerde in kleine hoeveelheden informatie van veel verschillende gebieden en een onvolledig algemeen beeld van het bedrijf. Nu de analysemogelijkheden toegankelijker worden voor zakelijke gebruikers, zal er een verschuiving plaatsvinden richting meer gerichte en realistische big data verkenningsprojecten die op hun beurt waardevolle data leveren voor zakelijke beslissingen.

  1. Bimodale BI wordt groot

Als trends zoals big data verkenning inburgeren, moeten bedrijven enorme hoeveelheden beschikbare gegevens op de juiste wijze beheren, met inbegrip van ongestructureerde, semigestructureerde en onvolledige gegevens. Als antwoord hierop zal er een toename zijn van wat sommige analisten ‘bimodale BI’ noemen. Die zowel de noodzaak van flexibele, gebruiksvriendelijke analyses omvat als de betrouwbaarheid en veiligheid van data. De bimodale Business Intelligence strategieën die het komende jaar gedijen, zullen worden ontworpen met flexibiliteit en massale distributie in het achterhoofd.

  1. Data governance krijgt nóg een gouden ster

De traditionele manier van omgaan met data governance – gecentraliseerd, strikt, en veilig – is nog steeds van toepassing op de enterprise multidimensionale data warehouses. Maar het is inefficiënt, bezaaid met onvermijdelijke bottlenecks en hinderlijke experimenteren. Met het oog op het bevorderen van innovatie en experimenten tussen teams, is een gedecentraliseerde data governance strategie noodzakelijk voor elk type ad hoc data discovery. Daarom dienen BI-platforms in 2016 verschillende machtigingsniveaus te bezitten en instellingen die ervoor zorgen dat hoge kwaliteit data op het juiste moment aan de juiste mensen wordt geleverd.

  1. Analytische sandbox-strategieën krijgen een plaatsje aan de tafel van de grote kinderen

Data governance moet een oplossing verzorgen voor de tweezijdige behoefte aan dataexperimenten in een veilige omgeving. Maar dataexperimenten zijn niet goed voor iedereen. Niet alle data – ongeacht hoe potentieel bruikbaar – dienen onmiddellijk te worden gedeeld met het hele bedrijf totdat de juiste kwalitatieve experimenten, finesses en opschoningen zijn uitgevoerd. Als reactie daarop zal de ‘sandbox-analyse’ leiden tot de oprichting van kleine, geïsoleerde groepen van BI-gebruikers die in staat zijn om data te produceren, ermee te experimenteren en die te delen alvorens te overwegen die in het hele bedrijf uit te zetten.

In 2016 zullen slimme bedrijven de selfservice BI-trend omzetten in een kans om medewerkers met data denken om te laten gaan. Door gebruik te maken van systemen zoals data governance en bimodale BI naast selfservice BI, en samen te werken met toonaangevende leveranciers zoals TARGIT, zullen bedrijven het komende jaar goed gepositioneerd zijn voor succes.

Voor meer informatie over TARGIT kunt u terecht op hun website. Voor hulp bij de integratie van BI en rapportage-tools met Microsoft Dynamics, kunt u contact opnemen met Prodware. Om de blog op de TARGIT website te lezen, klikt u hier.