Duurzaamheid en rol ERP

Niet alleen voor consumenten maar ook voor de zakelijke sector is duurzaamheid de afgelopen jaren een belangrijk thema geworden. Bedrijven willen duurzaamheid graag in hun strategie integreren, het ene bedrijf omdat ze gedwongen worden en de andere omdat ze graag een bijdrage willen leveren aan een betere wereld. Het verminderen van afval in de productie, het ontwikkelen van groenere toeleveringsketens en het gebruik van duurzame grondstoffen zijn voorbeelden van initiatieven die ontstaan door de wens duurzamer te produceren.

Impact begrijpen

Als je wilt begrijpen welke impact je hebt op de planeet en op de samenleving waarin je actief bent, dan is het van cruciaal belang dat je je impact kunt meten en beheren. ERP-systemen kunnen een belangrijke rol spelen bij het monitoren van duurzaamheidsdoelstellingen. Hierin kun je data die je nodig hebt, bewaren en verwerken.

Meten duurzaamheidsinspanningen

Er wordt dagelijks zoveel data opgeslagen in een ERP-systeem dat dit een belangrijke bron is voor duurzaamheidsrapportages. Deze data vertelt je hoe de toeleveringsketen is ingericht, welke en hoeveel materialen je gebruikt, wat de kosten zijn van deze materialen, hoe je distributienetwerk eruitziet enz. De vraag is alleen, hoe je uit al deze data effectieve rapportages, dus bruikbare informatie haalt. Als je deze data kunt meten en vastleggen in heldere rapportages dan kun je doelen gaan stellen en je duurzaamheidsstrategie bijsturen.

Eisen regelgeving

Typische functionaliteiten die standaard in de meeste ERP-systemen zijn geïntegreerd zijn bijvoorbeeld productkostenberekeningen, kapitaalbudgettering, prestatie-evaluatie en dashboardrapportages. ERP-systemen maken de toewijzing van verschillende middelen mogelijk, zodat je makkelijk kunt vaststellen welke kosten je maakt en waarvoor. Veel ERP-pakketten bieden ook koppelingen naar gespecialiseerde analysetools om gebruiksgegevens te verzamelen binnen het kernrapportagesysteem. Hoe strenger de regelgeving wordt, des te groter de eis om de tools voor het verzamelen van gegevens te verbeteren.

Afdelingen en processen

Wil jij aan de slag met duurzaamheid dan zou je allereerst moeten kijken naar de impact van de verschillende processen en afdelingen binnen de organisatie. Op welke afdeling kun je verbeteringen doorvoeren? Een aantal voorbeelden:

  • Inkoop – duurzame materiaalbronnen zijn essentieel, je kunt gaan samenwerken met duurzame leveranciers om de schadelijke effecten van producten te verminderen
  • R&D – hier kan je processen identificeren die hulpbronnen efficiënter gebruiken
  • Marketing – onderzoek toont hoe marketing-, distributie- en verkoop kan helpen of nadelige effecten kunnen verminderen
  • Productie – processen kunnen efficiënter en goedkoper zijn in termen van energie- en hulpbronnenverbruik
  • Management Accounting – deze afdeling kan informatie verstrekken ter ondersteuning van beslissingen over productkosten, prijsstelling en product-/procesontwerp

Duurzaamheid in de praktijk

Laten we eens kijken naar specifieke processen binnen deze afdelingen en hoe een ERP-systeem een bijdrage kan leveren.

Afval en verbruik van hulpbronnen

Bedrijfsafval is er in vele vormen maar niet al het afval is fysiek. Door het optimaliseren van hulpbronnen verminder je energie- en materiaalverspilling en arbeidskosten.

Papierverbruik, opslagruimte

De invoering van een ERP-systeem zorgt voor minder papieren documenten. Je bespaart daarmee papier en opslagruimte.

Aandelen beheer

Een slechte voorraadplanning leidt tot verspilling. Een voorraadmodule in de ERP-software kan je informeren of er materialen worden verspild en of verspilling plaatsvindt door onjuiste opslag, bederf, lekkage of menselijke fouten. Het vertelt je ook hoeveel materialen niet worden verbruikt of verkocht, zodat je kunt identificeren welke producten de drijvende kracht achter het bedrijf zijn en welke producten meer geld kosten dan ze opleveren.

Overproductie

Ook overproductie is een vorm van verspilling. Het wordt veroorzaakt door onnauwkeurige planning en prognoses of een gebrek aan rapportagetools. ERP-software kan helpen door verkoop- of voorraadrapporten te automatiseren, zodat je een weloverwogen beslissing kunt nemen over vraagplanning.

Gestroomlijnde logistiek en route-optimalisatie

Een goed ERP-systeem kan helpen bij het plannen van leveringen en routeoptimalisatie. De onmiddellijke impact die ontstaat wanneer je verzendroutes en leveringsschema’s optimaliseert, bestaat uit een lager brandstofverbruik en lagere kosten, terwijl de productiviteit van je chauffeurs verbetert.

Kwaliteitscontrole

Producten die niet aan de kwaliteitsnormen voldoen, leiden tot verspilling van materialen en vertragingen in de productie. ERP-modules die zijn ontworpen voor productie, helpen fabrikanten bij het detecteren, bewaken en volgen van alle gegevens met betrekking tot productie.

Cloudhosting

Als je kiest voor een ERP in de cloud, kan dit je extra voordelen opleveren voor het milieu. Door het ERP-systeem naar de cloud te verplaatsen, heb je minder hardware op locatie nodig en minder mensen, fysieke en financiële middelen om het te onderhouden. Datacenters van Cloud providers zijn energiezuiniger en zijn goed voor het milieu vanwege minder CO2-impact.

Groene lijn

Heb je het analyseren van data en processen op orde en wil je aan de slag met bijsturen van je duurzaamheidsdoelstellingen, dan moet je aan je ERP een “groene lijn” toevoegen om de impact op de ecologische voetafdruk van elk zakelijk initiatief te berekenen. Dit betekent dat je je ERP-systemen uitbreidt voor registratie en basisbedrijfsprocessen. Hierdoor genereer je een hele reeks nieuwe embedded KPI’s zoals de uitstoot van broeikasgassen per locatie, per product of per eenheid.