De vooruitzichten voor de technische installatiebranche zijn uitzonderlijk goed. Dit staat in het rapport ‘Economische Vooruitzichten Installatiebranche 2019 en verder’ van ondernemersorganisatie Uneto-VNI. Thema’s als zorg, energievoorziening, verduurzaming en vergrijzing spelen hierin een belangrijke rol. Daarnaast wordt het vakgebied breder, veelzijdiger en digitaler.

Branche ontwikkelingen

Verschillende branche ontwikkelingen zorgen ervoor dat technische dienstverleners nieuwe strategische keuzes moeten maken. Onderstaande ontwikkelingen zorgen ervoor dat klantgerichtheid en productiviteit belangrijker worden.

  • Nieuwe verdienmodellen; Opdrachtgevers gaan betalen voor een dienst, zoals 10 jaar veilig wonen of werken, in plaats van voor de installatie op zichzelf. Dit leidt tot verdienmodellen waarin steeds minder op basis van uurtje-factuurtje afspraken worden gemaakt, maar waarbij binnen een vooraf afgesproken prijs gezorgd moet worden dat aan de afspraken wordt voldaan. Een uur montage is niet langer een inkomstenbron om te maximaliseren, maar een kostenpost die zo laag mogelijk moet blijven.
  • Concurrentie vanuit de fabrikant; Waar voorheen installateurs de klantcontacten onderhielden, zie je nu dat fabrikanten van installaties een steeds grotere rol gaan spelen in de beheer en onderhoudsketen. Steeds vroeger in het proces wordt een contract met de klant afgesloten, inclusief beheer en onderhoud. Tussenkomst van de installateur is niet altijd meer zo vanzelfsprekend. Klantbeleving is cruciaal om als installateur binding te houden met de klanten.
  • Uitbesteding van beheer en onderhoud; Technische installaties in gebouwen worden steeds complexer. Gebouweigenaren concentreren zich daarom steeds meer op hun kerntaken en nemen steeds meer de rol van regisseur in. Hierbij wordt gezocht naar een strategisch partner die in staat is om proactief mee te denken.
  • Tekort aan technisch personeel; Technologische ontwikkelingen en de verwachte economische ontwikkelingen dragen bij aan een grotere vraag naar gekwalificeerd personeel. Tussen 2008 en 2018 is de gemiddelde leeftijd van werknemers toegenomen van 37 naar 41 jaar. Doordat steeds minder jongeren toetreden tot de installatiesector, wordt het personeelsprobleem naar verwachting in de komende jaren alleen maar groter.

Transformeren naar een strategisch partner

De technische dienstverlener zal moeten transformeren naar een strategisch partner die proactief inspeelt op de klantbehoefte om concurrenten voor te blijven. De installateur moet de vertaalslag gaan maken van de door de klant gewenste prestatie naar een effectief onderhoudsplan. En dit plan moet vervolgens met zo min mogelijk mensen en middelen worden uitgevoerd. Klantbeleving en efficiency zijn hierbij cruciaal. Technologie speelt een belangrijke ondersteunende rol.

Weet u op welke manier technologie u kan ondersteunen bij het behalen van de strategische doelstellingen? Kent u de huidige digitale mogelijkheden om de klantbeleving voor u als technisch dienstverlener te verbeteren? Weet u welke bestaande en vernieuwende technologische ontwikkelingen kunnen bijdragen aan uw groei?

Meer weten?

Neem gerust contact met mij op om door te praten over de uitdagingen, problemen of toegevoegde waarde van innovatieve technologieën in uw specifieke situatie.