Procesindustrie in ontwikkeling

In Nederland bevinden zich ongeveer 50.000 bedrijven die behoren tot de procesindustrie en daarmee is de  procesindustrie nog altijd heel belangrijk voor de Nederlandse economie. De procesindustrie is een verzamelnaam voor alle bedrijven die grondstoffen op industriële wijze produceren tot een eindproduct of halffabricaat. In deze blog kun je lezen hoe innovatieve oplossingen een belangrijke  rol kunnen spelen binnen de industrie.

Complexe bedrijfsprocessen

Het omzetten van ruwe grondstoffen tot geraffineerde (eind)producten is een complex proces met veel schakels in de gehele logistieke keten. Het is belangrijk dat je altijd actueel inzicht hebt in de voorraden. Verschillende factoren kunnen de vraag naar een product beïnvloeden en de productieplanning is daardoor geen vast gegeven. Een planning die ervoor zorgt dat er voldoende voorraad staat, draagt bij aan een betrouwbare levering. Met een juiste mix van een goede prognose, onderlinge samenwerking en planning kunnen bedrijven hun capaciteit afstemmen op hun vraag en voorkomen dat machines onnodig stil staan. Een slimme tool voor Demand Forecasting helpt je om de vraagvoorspelling te optimaliseren.

Disruptieve technologieën

Door de toepassing van disruptieve technologieën veranderen de gebruikelijke werkwijzen structureel, ook in de procesindustrie. Door disruptieve technologieën veranderen ook de wensen van klanten, groeit de hoeveelheid digitale informatie en zal jij andere eisen stellen aan medewerkers. Voorbeelden van disruptieve technologieën die bijdragen aan de digitale transformaties in de procesindustrie zijn:

  • IoT
  • Zelfbesturende voertuigen/drones
  • Robots
  • Artificial Intelligence (AI)
  • Machine Learning (ML)
  • Digitale traceerbaarheid van producten en grondstoffen
  • Haptische waarneming (technologie die communiceert met de gebruiker)

Als we de toekomst van de industrie beter willen begrijpen dan is het logisch om onze blik te richten op de meest recente technologische ontwikkelingen. Technologische ondersteuning van de bedrijfsprocessen kan alleen met een eco-systeem waarin al deze facetten terugkomen en waar pro-actieve innovatie onderdeel van is.

Powerapps

Traditioneel gezien, richten producenten in de procesindustrie zich sterk op vaste procedures. Je moet de dagelijkse werkzaamheden immers stabiel kunnen ondersteunen. De wijzigingen in de markt gaan echter snel en jij moet flexibel functioneren. Een log systeem mag daarom een handige app, die veel toegevoegde waarde biedt voor jouw medewerkers, niet in de weg zitten. Power Apps zijn eenvoudig gemaakt en bieden snel een stukje extra modernisering van jouw bedrijfsprocessen.

Kwaliteit en veiligheid

Je bedrijf is onderdeel van een uitgestrekte supply chain. In deze complexe leverketen is het essentieel dat de kwaliteit en veiligheid van alle producten die verbruikt, geproduceerd en gedistribueerd worden, continu geborgd zijn. Bij wijziging van receptuur moet je nog steeds een consistent hoogkwalitatief product leveren. Alle processen zijn daarom voorzien van controles en vastlegging daarvan. Door registratie van voorraadbewegingen is de tracking en tracing van alle stoffen en producten in de keten continu verzekerd. Door de juiste procedures te hanteren en controles centraal vast te leggen, kun je altijd snel reageren. Dat kan nodig zijn als een leverancier een afwijking op een partij meldt of als er, verwacht of onverwacht, een auditor voor de deur staat.

Voorraadsysteem

Met een goed ingericht ERP systeem voor voorraadbeheer en een Supply Chain Management oplossing verhoog je de efficiëntie en kun je gemakkelijker voldoen aan wet- en regelgeving. Door inzet van Power BI dashboards heb je bovendien voortdurend inzicht in de kwaliteit van de keten en kun je de juiste besluiten nemen voor verdere verbeteringen.

Wil je weten wat Prodware voor jou kan betekenen, bezoek dan onze pagina over de procesindustrie.