Rob Hendriks werkt als IT manager bij het Rijksmuseum. Op het gebied van innovatie werkt het museum sinds een paar maanden samen met Prodware. In een gesprek met Innovatiemanager Jacco Klomp (Prodware) vertelt Rob over de innovatiereis van het Rijksmuseum. Niet iedereen denkt bij het Rijksmuseum direct aan een innovatief bedrijf maar eerder aan een overheidsinstelling met de zorg over de kunstwerken van de oude meesters. Waarom is het Rijksmuseum toch aan deze innovatiereis begonnen? Wij zijn gewoon een bedrijf, legt Rob Hendriks uit. Mensen denken dat wij worden gefinancierd door de overheid maar wij moeten zelf omzet maken. Naast onze functie als museum, vinden er na 17.00 uur ook andere activiteiten plaats. Er is een winkel, een restaurant met 1 ster en er worden in het museum regelmatig evenementen georganiseerd.

Inspireren bezoekers

De bezoekers zijn modern, zitten vaak op social media en willen in het museum vermaakt en geïnspireerd worden. Dat maakt het voor het museum noodzakelijk om te innoveren. Voordat het aan deze reis begon moest de directie eerst nadenken over de vraag wat ze onder innovatie verstonden. Hierdoor ontstond het idee om het Rijkslab op te richten.

Het Rijkslab

Door het Rijkslab krijgt het museum de ruimte om innovatieve ideeën te ontwikkelen waarvan vooraf niet zeker is of ze werken. Bezoekers en medewerkers hebben veel ideeën en die moeten ook werkelijkheid worden. Dat realiseren van nieuwe ideeën doen we in experimenten. Het Rijkslab bevindt zich in het museum zodat er in de klantomgeving kan worden geëxperimenteerd.

Innovatiecoach

Elke afdeling heeft een mening over innovatie en sommige innovatieve projecten horen eigenlijk bij andere afdelingen thuis. Daardoor ontstaat soms interne weerstand. Een innovatiecoach moet de brug slaan tussen het lab en de afdelingen. Na ontwikkeling worden de innovaties eerst getest op de bezoekers en daarna wordt het experiment goed- of afgekeurd. Deze manier van werken komt bijvoorbeeld ook voor bij de KLM.

Modecollectie 17de eeuw

Voor de uitvoering van de experimenten worden studenten ingehuurd en er wordt veel samengewerkt met partners zoals andere musea. Een voorbeeld van een recent innovatief experiment is het virtueel passen van kleding uit de 17de eeuw. De kleding is natuurlijk te kwetsbaar om door bezoekers te worden aangetrokken maar door een virtuele paskamer kan dat zonder risico’s. Zo zien bezoekers toch hoe zij er in deze prachtige kledij uit zouden hebben gezien.

Rob Hendriks  zegt ernaar te streven het Rijkslab ooit op te kunnen heffen omdat het museum zo innovatief is dat innovatie in de hele organisatie zit. Dat ideaal is zijn uiteindelijke doel. Zeker is dat de toekomst van de trots van Nederland, het Rijksmuseum geborgd is door de stuwende innovatiekracht van het Rijkslab.