Nu de welvaart groeit stijgt de verkoop in de detailhandel. Maar de economische groei werkt ook diefstal in de hand. In Nederland bereikte het totale verlies als gevolg van winkeldiefstal meer dan een miljard euro, wat 0,82% van de totale omzet van de sector vertegenwoordigt. Uit onderzoek door de Global Theft Monitor blijkt dat er relatief gezien nergens zoveel winkeldiefstal wordt gepleegd als in Nederland

Kleding, accessoires, schoenen en sieraden zijn de meest gewilde producten onder winkeldieven, terwijl supermarkten en speciaalzaken juist het meest gevoelig zijn voor diefstal. De digitale verkoopomgeving lijdt vooral aan fraude. Deze vorm van criminaliteit wordt pas opgemerkt in de betalingsbalans, omdat het hierbij ingewikkelder is om diefstal te ontdekken en de verantwoordelijken op te sporen.

Om ernstige schade als gevolg van winkeldiefstal te voorkomen, zoeken retailers naar nieuwe strategieën. In deze blog bieden we drie oplossingen voor het verminderen en voorkomen van winkelcriminaliteit:

1. Zoek de zwakke punten in uw winkel

De eerste stap is het detecteren van de verdwijnpunten in de winkel: waar treedt het verlies van geld of goederen op? Volgens gegevens van Detailhandel Nederland loopt externe diefstal voorop, gevolgd door interne diefstal en managementfouten. Het opsporen van de oorsprong van crimineel gedrag en de gemaakte fouten maakt het mogelijk om preventie te verbeteren en het probleem te bestrijden.

2. Werk met een intelligente inventaris

Een andere essentiële maatregel is het te allen tijde onder controle houden van uw goederen in de gehele bevoorradingsketen. Dit vereist een intelligent beheer van de inventaris. Dat kan door verschillende systemen in hetzelfde platform te integreren (zoals Point Of Sale, collectebussen en ERP). Daarnaast kunt u gebruik maken van identificatietechnologieën zoals RFID en kunt u analyse- en datacommunicatiestrategieën toepassen om zo een gemis in de voorraad tijdig te detecteren.

3. Versterk de digitale beveiliging

Naarmate de omzet van digitale kanalen stijgt, wordt er ook meer fraude gepleegd in de betalingsgateways. Volgens de Thuiswinkel Markt Monitor bedroeg de e-commercefacturering in de eerste twee kwartalen van 2017 zo’n 10,66 miljard euro. Om bedreigingen te detecteren en de nodige preventieve maatregelen te kunnen nemen, is het essentieel om de controle over de digitale omgeving te verbeteren en de computerbeveiligingssystemen te versterken.

Deze drie strategieën zijn gebaseerd op het verzamelen van gegevens die zijn gegenereerd in de gehele bevoorradingsketen: van magazijnen en het transport tot aan het verkooppunt. Deze gegevens kunt u bewerken met behulp van kunstmatige intelligentie. Deze strategieën demonstreren hun effectiviteit door het analyseren van transacties, het detecteren van vreemde gedragspatronen en het volgen product- en geldtransacties. Dit zijn belangrijke stappen om het verlies door diefstal terug te dringen.