Center of Excellence

Wereldwijd is maar liefst 49% van de bedrijven in de afgelopen 24 maanden getroffen door financieel-economische fraude. Dit blijkt uit onderzoek van PwC dat in 2018 is uitgevoerd onder 7.200 respondenten uit 123 landen, waaronder ook Nederland. Wellicht is dit percentage veel hoger, omdat niet alle gevallen van fraude gemeld worden.

Vraag direct uw checklist aan.

Fraude: “Het ging zo eenvoudig”

In een aantal gevallen wordt fraude gepleegd door het eigen personeel. Dit zijn dan vaak medewerkers van de financiële afdeling of mensen in een hoge functie met rechten tot financiële gegevens. Op een slimme manier wordt geld overgemaakt naar rekeningen waarover zij direct of indirect zelf controle hebben.

Wat begint met relatief kleine bedragen kan in korte tijd oplopen tot transacties met forse bedragen. Zolang bedragen niet té hoog worden en niemand vragen stelt kunnen dergelijke praktijken onverstoord doorgaan.

Wanneer fraude aan het licht komt en de fraudeur wordt gevraagd waarom de fraude is gepleegd, wordt vaak het antwoord gegeven dat het zo eenvoudig ging. De fraudeurs maakten bijvoorbeeld per ongeluk een foutje in de boekhouding en merkten dat er niemand vragen over stelde.

Waakzaamheid is de sleutel

Maar waarom is het plegen van fraude soms zo eenvoudig? Dit kan onder andere de volgende oorzaken hebben:

 • Inkoopproces verloopt niet transparant en systematisch
  • Ontbrekende controles
  • Gebrek aan kennis van mogelijkheden systeem (bijv. documentgoedkeuring in NAV)
 • Verschillende medewerkers hebben toegang tot telebankieren
 • Controle instrumenten ontbreken
  • Geen interne controle en procedure voor afwijkingen
 • Geen functiescheiding tussen inkoper en debiteurenadministratie
 • Vier-ogen principe wordt niet toegepast
 • Ontbreken van evaluaties van het inkoopproces

We kunnen hieruit wel stellen dat voldoende waakzaamheid zou hebben geholpen bij het beperken van deze risico’s of dat fraude op zijn minst eerder of op tijd gedetecteerd zou zijn voordat daadwerkelijk geld vervreemd wordt of data beschadigd of onbereikbaar wordt.

Preventie is de essentie

Iedere organisatie wil fraude voorkomen. Maar dit is nooit helemaal uit te sluiten; de menselijke factor speelt nog een te grote rol. Door preventief te handelen kunt u de risico’s of fouten op fraude wel tot een minimum beperken.

Als gebruiker van een Dynamics NAV / Dynamics 365 Business Central applicatie zijn er een aantal zaken waar u rekening mee moet houden. Deze hebben wij voor u opgesomd in een checklist. Houdt deze checklist tegen uw eigen Dynamics omgeving aan en beoordeel zelf of u maatregelen moet nemen.

Klik hier en vul uw gegevens in en ontvang direct de checklist per e-mail.