Trends die productie doen veranderen

Machine Learning is een vorm van kunstmatige intelligentie die apparaten de mogelijkheid biedt om hun programma’s aan te passen en te ontwikkelen op basis van interactie met nieuwe datasets. In de afgelopen jaren is het gebruik van Machine Learning in de zakelijke omgeving sterk toegenomen. In het geval van Field Service wordt het gebruikt om aan de hand nauwkeurige voorspellingen processen in het bedrijf te verbeteren.

Voordelen van machine learning in de buitendienst

De voorspellende analyses die Machine Learning biedt maken het in Field Service mogelijk om de managementprocessen van zowel mensen als machines te optimaliseren. Enkele voordelen van deze technologie zijn:
• Het herkennen van patronen op basis van data.
• Voorspellen van uitkomsten op basis van historische gegevens.
• Grotere nauwkeurigheid bij voorraadorders
• Optimalisatie van programmering
• Betere productiedetectie met over- of onderprestaties

Hoe machine learning de optimalisatie van bronnen beïnvloedt

Wanneer de Machine Learning-technologie efficiënt wordt uitgevoerd, kan het bedrijf de optimalisatie van zijn resourceplanning verbeteren, waardoor technici hun rijtijden kunnen verkorten en meer factureerbare inkomsten te genereren. Aan de andere kant kan ook het gebruik van middelen op dezelfde manier worden gepland als de hoeveelheid tijd van de technici. De optimalisatie van middelen kan bijdragen aan de goei van het bedrijf op basis van de analyse van resultaten gericht op voorspellende besluitvorming. In het geval van een groot machinebedrijf kunnen de specifieke gebruiksbehoeften van een graafmachine bijvoorbeeld worden geoptimaliseerd met behulp van software voor resourceplanning op basis van machine learning. Dankzij Machine Learning kan het bedrijf de beste route voor deze graaflaadmachine bepalen, het totale aantal kilometers minimaliseren en overzicht creëren waardoor het mogelijk wordt om specifieke taken te prioriteren.

Inkomsten genereren op basis van serviceniveau of dynamische klantrelaties

Het bedrijfsmodel dat is gebaseerd op het in geld omzetten van overeenkomsten op basis van het serviceniveau of dynamische relaties met de klant is in ontwikkeling, aangezien de meeste fabrikanten decennialang uitsluitend concurreerden in de verkoop van producten. Machine learning speelt een fundamentele rol in dit bedrijfsmodel aangezien de concurrentie tussen bedrijven steeds meer gaat om het bereiken van de meest effectieve operationele modellen waarbij de klant centraal staat. In die zin maakt deze technologie het mogelijk om de behoeften van klanten te voorspellen en de beschikbaarheid van middelen aan deze behoeften aan te passen en daardoor de klant beter te bedienen.

Meer lezen over de ontwikkelingen in Field Service, download dan een van onze whitepapers.