Met al het nieuws over COVID-19 zouden we bijna vergeten dat er ook nog een nieuwe Microsoft release in aantocht is. Voor Dynamics 365 Field Service en Remote Assist staan mooie ontwikkelingen in de planning. Deze ontwikkelingen zorgen ervoor dat experts nog beter in staat zijn om Field engineers op afstand te helpen bij hun werk. Maar ook de groeiende toepassing van kunstmatige intelligentie en het integreren van oplossingen ontstaan steeds betere inzichten waardoor de digitale bedrijfsvoering en het nieuwe werken steeds efficiënter kan worden uitgevoerd.

Remote assist

Met de mixed reality-oplossing Dynamics 365 Remote Assist hebben medewerkers op afstand contact met elkaar en zijn zij samen in staat meer verstoringen in een keer op te lossen en het aantal herhalingsbezoeken te beperken. Release wave 1 richt zich op 3 gebieden:

  • Functies inschakelen die break/fix-scenario’s ondersteunen, zoals video-opname of het delen van bestanden. Planning is dat deze functionaliteit beschikbaar komt in april 2020.
  • Introductie van nieuwe mogelijkheden die verder gaan dan het uitvoeren van Teams-gesprekken via het vastleggen van activa met behulp van ruimtelijke opslag. Planning is dat deze functionaliteit in public preview beschikbaar komt in juni 2020.
  • Uitbreiding van integratie met Dynamics 365 Field Service door rijkere informatie in de werkorders te laten stromen. Planning is dat deze functionaliteit beschikbaar komt in april 2020.

IoT-alerts en kunstmatige intelligentie

Zowel online als offline wordt steeds meer data gegenereerd. Nieuwe inzichten ten aanzien van deze data helpen om je bedrijfsvoering steeds verder te optimaliseren en steeds beter op de klantverwachting in te spelen. Met de Dynamics 365 2020 Wave 1 release word je in staat gesteld om makkelijker en sneller actie te ondernemen op signalen van digitaal gekoppelde assets door visueel inzicht in meetinformatie gecombineerd met service historie. Deze functionaliteit is beschikbaar in public preview sinds februari 2020.

Verder worden er stappen gezet om met behulp van kunstmatige intelligentie op basis van historische data suggesties te geven voor opvolging van Internet of Things (IoT)-signaleringen en verbetering van werkorder incident types (bijv. suggestie voor prioriteit of bijstellen van geschat verbruik op basis van werkelijk verbruik). De planning is dat deze functionaliteit in public preview beschikbaar komt in april 2020.

Resourceplanning en dashboards

Op het gebied van resourceplanning en planningsoptimalisatie worden continue verbeteringen doorgevoerd om steeds sneller en makkelijker te kunnen plannen. Zo heeft de kalender voor resourcebeschikbaarheid een facelift gekregen en is deze opgenomen in de Unified Interface. Daarnaast is Microsoft gestart met de voorbereidingen voor een volledig nieuwe versie van het planbord (public preview gepland voor april 2020).

Om servicemanagers en planners in staat te stellen resources zo effectief mogelijk in te zetten, wordt out-of-the-box een nieuw dashboard geleverd met KPI’s gericht op resources, utilization en tijdsbesteding. Voor Resource Scheduling Optimization (RSO) gebruikers worden nog twee additionele dashboards meegeleverd, en wordt het mogelijk gemaakt om bij de planning requirements te werken met afhankelijkheden. Deze functionaliteit is beschikbaar voor early access sinds februari 2020.

Tijdregistratie voor engineers

Inzicht in tijdsbesteding, kosten en opbrengsten van een engineer kan helpen de productiviteit te verbeteren. Tot op heden was dit inzicht beperkt aanwezig. Er werden enkel tijdstempels en kosten gelogd bij wijziging van field service status op een werkorder. Met de Dynamics 365 2020 wave 1 release wordt het mogelijk om in meer detail tijdstempels te registreren op basis van de werkorder boekingsstatus. Deze tijdstempels kunnen ook gebruikt worden in de nieuwe functionaliteit voor tijdregistratie. Tijdregistratie maakt het mogelijk om ook alle niet-werkorder gerelateerde tijdsbestedingen te verantwoorden, zoals bijvoorbeeld cursussen, afwezigheid of bedrijfsmeetings. Deze functionaliteit is beschikbaar voor early access sinds februari 2020.

Inspectielijsten

Field engineers maken in de praktijk vaak gebruik van een inspectielijst waarin niet alleen de werkzaamheden worden afgevinkt, maar waarin ook antwoorden of meetwaarden worden vastgelegd as onderdeel van de servicewerkzaamheden. Een interessante uitbreiding binnen Field Service in de Dynamics 365 2020 wave 1 release is daarom de mogelijkheid om zelf digitale inspectielijsten te maken via een designer, deze aan een werkorder te kunnen koppelen en via mobile app af te kunnen handelen. De planning is dat deze functionaliteit in public preview beschikbaar komt in april 2020.

Dynamics 365 Supply Chain Management integration

De integratie met Dynamics 365 Supply Chain Management wordt continu verder uitgebreid. Belangrijkste voor deze release is het in lijn brengen van assetbeheer binnen Dynamics 365 Supply Chain Management en Dynamics 365 Field Service. Deze functionaliteit is beschikbaar voor early access sinds februari 2020.

MS Intune integration en Power Automate flows

Beveiliging en gegevensbescherming zijn belangrijk voor bedrijven, vooral als technische mensen in het veld worden ingezet. MS Intune integratie maakt het makkelijker en veiliger om mobile devices en applicaties, zoals bijvoorbeeld Field Service Mobile, centraal te beheren. Deze functionaliteit is beschikbaar voor early access sinds februari 2020.

Tot slot worden Power Automate flows verder geïntegreerd in de Dynamics applicaties. Bestaande Field Service workflows, zoals het proces om periodieke onderhoudsorders aan te maken, worden omgezet naar Power Automate flows. Dit maakt het proces een stuk dynamischer. Planning is dat deze functionaliteit in public preview beschikbaar komt in april 2020.

Planning

Zoals je hebt kunnen lezen zitten er mooie dingen aan te komen. Voor een aantal functionaliteiten moeten we echter nog wel even wachten. Volgens Microsoft-beleid kunnen leveringstijdlijnen veranderen en verwachte functionaliteit kan mogelijk niet worden vrijgegeven. Uiteraard houden wij dit in de gaten. Wil je meer weten over de toepassingsmogelijkheden van de nieuwe functionaliteit voor Field Service en Remote Assist? Ik denk graag een keer met je mee.