isolatie covid

Door María López Otero. Business Consultant bij Prodware Spanje.

In 2020 is onze samenleving en onze werkomgeving aanzienlijk en misschien wel voor altijd veranderd. Digitaal is het nieuwe normaal op het werk. Als je alle veranderingen in je omgeving goed observeert en in je opneemt wordt het gemakkelijker om je snel aan te passen aan deze nieuwe werkelijkheid. De mate waarin je in staat bent je aan te passen aan de voortdurende veranderingen en het nieuwe normaal bepaalt of je op een positieve manier uit deze crisis kunt komen.

Trends

Als we eerlijk zijn, veel van de veranderingen die we ondervinden, zijn eigenlijk een natuurlijk gevolg van eerdere trends. De toename van online samenwerken, de verspreiding van kennis, het opheffen van barrières (geografisch, organisatorisch) tussen teamleden, de vloeiende consistentie van de projecten (teams worden in hoog tempo gevormd en ontbonden) en de overdracht van concepten uit de consumentenwereld naar de kantoorwereld zijn vernieuwingen die dit jaar alleen maar zijn versterkt. Wat hadden we niet verwacht? De pandemie veroorzaakt door COVID-19.

De Tweede Wereldoorlog

Ondanks de waarschuwingen, ondanks conferenties zoals die van Bill Gates … De verandering die duidelijk ontwrichtend, abrupt en onverwacht was, is de verschijning van Covid-19. Dat vreemde ding halverwege, tussen leven en inhoud dat een humanitaire, economische en sociale crisis zonder gelijkwaardigheid heeft veroorzaakt sinds de Tweede Wereldoorlog. Niemand was voorbereid op de impact ervan. We genoten van internationale reizen naar elke bestemming, verhoogde mobiliteit en uitwisselingen, de echte global village. We zagen het gewoon niet aankomen, maar het kwam, verlamde de wereld en schudde het tegelijkertijd overhoop.

Overleven

Op dit moment bevinden we ons in de overlevingsfase. Al onze energie is op de korte termijn gericht. Overleven als individu en als organisaties is op dit moment van cruciaal belang. Voorkom besmetting en probeer daarnaast je dagelijkse werkzaamheden zo goed mogelijk voort te zetten. Maar met de urgentie van het onmiddellijke mogen we de doelstelling op middellange en lange termijn niet uit het oog verliezen.

De komst van Covid-19 plaatst ons op het punt waar digitaal de nieuwe realiteit is waarin we ons veilig voelen omdat het ons voortbestaan garandeert. Maar we zijn nog niet helemaal klaar om alle meest voorkomende activiteiten uit te voeren in deze ditale wereld. Fysieke nabijheid opgeven en overschakelen van werken op een centrale locatie naar werken op afstand is voor veel bedrijven een uitdaging geweest. En dan zwijgen we nog over de problemen die het met zich meebrengt in productielijnen, entertainment, horeca of onderwijs.

Uitdagingen

In sectoren als technologie en consulting zijn we gewend in constante verandering te leven en bestaande oplossingen te analyseren. Voor klanten zoeken we naar innovatieve oplossingen waarmee we anticiperen op hun volgende uitdagingen. Vaak benaderen we projecten met de ambitie om ze te kunnen aanpassen aan de problemen die nog niet zijn ontstaan.

Isolement

Het digitaliseren van relaties betekent niet dat we ons isolement vergroten. De gevolgen van de pandemie waren 6 maanden geleden ondenkbaar. Maar dat wil niet zeggen dat we niet al veel ervaring en technologie hebben waarmee we werk kunnen herdefiniëren en de cultuur van de organisatie kunnen aanpassen zodat deze in lijn is met de nieuwe spelregels. Wat blijkt:

  • Nieuwe manieren bedenken om op afstand samen te werken: verbetering van de communicatie en samenwerking tussen teams, vergroting van de beschikbaarheid van applicaties, toegang tot documentatie en de mensen die deze documenten hebben gemaakt … Dit beïnvloedt zowel de manier van werken (samenwerking, incentives, cultuur) en de implementatie van technologische platforms die dit mogelijk maken. Bij Prodware hebben we geen vaste werkplek op kantoor en we gebruikten Microsoft Teams voor al onze uitwisselingen. Zonder het te weten, waren we klaar om van de ene op de andere dag op een totaal gedelokaliseerde manier te werken. Hierdoor kunnen we onze klanten helpen bij het voltooien van die overgang.
  • Werk aan het digitaliseren en automatiseren van processen: elektronische handtekening, samenwerkende virtuele omgevingen, robotica, IoT, … Dit omvat applicaties die gemakkelijk te ontwikkelen zijn, met visuele omgevingen die gebruikers zelf kunnen gebruiken zonder kennis van programmeren. De komst van deze “low code” -oplossingen betekent een revolutie die bijna voltooid is. Veel organisaties profiteren van deze oplossingen, maar anderen weten nog niet hoe ze hiermee aan de slag moeten.

Prodware helpt klanten bij het voltooien van de digitale transformatie want:

  • Het bereid je voor op momenten van isolatie en expansie en zorgt dat het geen invloed heeft op onze productiecapaciteit en de diensten die we leveren. Cloud computing en de capaciteit van communicatienetwerken spelen een belangrijke rol voor kenniswerkers. We moeten blijven werken aan het optimaliseren van oplossingen voor eerstelijnswerkers in sectoren als landbouw en industrie waar kennis nodig is. Oplossingen zoals IoT-sensorisering, robotisering en automatisering van processen kunnen veel waarde toevoegen.
  • Hetzelfde accordeoneffect wordt weerspiegeld in de commerciële sfeer. Bedrijven bereiden zich voor om de omgevingen van fysieke en virtuele winkels samen te voegen en de digitalisering van al hun kanalen versnellen. De trend om implementaties van e-commerce of selfserviceplatforms voor klanten te versnellen is sterk bij deze bedrijven.
  • Herdefinieer de klantervaring in nieuwe omgevingen. We zien nog steeds dat er soms weinig communicatie is met de klant en veel eenrichtingsverkeer van berichten. Weinig bedrijven vragen hun klanten naar hun ervaringen in de nieuwe situatie. De huidige situatie is een goed moment om de knelpunten te analyseren en aan te pakken. Om dit allemaal te laten werken is het essentieel om Omnichannel goed in te zetten en alle communicatiekanalen met de klant te integreren: oproepen, enquêtes, sociale netwerken, marketingcampagnes, enz.

We staan samen voor grote uitdagingen. We moeten onze zorgmedewerkers en de hele keten van essentiële goederen: productie, logistiek en distributie van harte bedanken voor hun inspanningen. Ook de telecommunicatiesector heeft zonder grote problemen een brute stijging van de vraag doorstaan. In het ergste geval zijn we in staat om in de nieuwe realiteit te blijven werken en leven. Prodware helpt bedrijven om zich voor te bereiden op herstelscenario’s en het nieuwe normaal. We bieden oplossingen voor de uitdagingen die de nieuwe situatie met zich meebrengt. Meer weten? Lees hier verder.