ERP-selectie procesindustrie

Een productiebedrijf neemt niet graag risico’s als het gaat om de kwaliteit van producten. Het is daarom belangrijk dat er voldoende kwaliteitsmetingen worden gedaan op alle niveaus. Of het nu bij de grondstof, het halffabrikaat of het eindproduct is. Vaak is het een hele uitdaging om de kwaliteit van producten gedurende het hele productieproces te controleren. Kwaliteitsmanagement software laat het meten van kwaliteit beter, eenvoudiger en sneller verlopen.

Kwaliteitseisen in de diverse sectoren

Foodbedrijven hebben bij uitstek te maken met strenge kwaliteitseisen. Diverse instanties houden toezicht op de kwaliteit en samenstelling van levensmiddelen. De gezondheid en veiligheid van de consument mogen niet in gevaar worden gebracht. De koper verwacht dat de informatie op de verpakking betrouwbaar is en de juiste samenstelling van het product op de verpakking staat.

Maar ook productiebedrijven in andere sectoren, zoals de textiel, chemie en farmacie hebben hiermee te maken. Een productiesysteem moet zo worden ingericht dat er een representatieve steekproef kan worden genomen om het ingrediënt of product te meten en de kwaliteit hiervan vast te leggen en te borgen. Het product dat niet voldoet aan de eisen kan meteen worden uitgesloten voor het vervolgproces.

 Aspecten die essentieel zijn om kwaliteit te garanderen zijn:

  • Houdbaarheidsbeheer
  • Kwaliteitsmetingen
  • Receptuurbeheer

Quality Control voor Dynamics 365 Business Central

Prodware heeft als aanvulling op het ERP-systeem Microsoft Dynamics 365 Business Central de accelerator Quality Control ontwikkeld. Specifiek gericht op productiebedrijven die steekproeven nemen om de kwaliteit van hun producten te waarborgen.

Quality Control is bedoeld om uw processen te ondersteunen in plaats van de processen ondersteunend te laten zijn aan de software. De accelerator bevat alle specifieke functionaliteiten die u nodig hebt om continue verbeteringen na te streven. In ieder stadium van het proces bent u in staat om kwaliteit specifieke zaken te registreren, te controleren en te managen.

Per leverancier criteria voor testresultaten bepalen

De basis voor kwaliteitscontrole en veiligheid zijn de voorschriften en specificaties van de materialen waarmee gewerkt wordt. Voorschriften kunnen echter ook klant- of leverancier gerelateerd zijn, waardoor u in staat moet zijn om klant- of leverancier specifieke specificaties vast te leggen. Quality Control is flexibel te gebruiken en zorgt dat u per leverancier criteria voor testresultaten kan bepalen.

Productiviteitverhoging

Quality Control verhoogt ook de productiviteit op de productievloer en dat scheelt uw organisatie veel tijd en geld. Door het automatiseren van het kwaliteitsmanagement kan het werk efficiënter worden verdeeld en kunnen medewerkers ergens anders in het productieproces ingezet worden.

De belangrijkste voordelen van Quality Control zijn:

  • U kunt gepersonaliseerde views en testverslagen maken.
  • U kunt verschillende testen bundelen per afdeling.
  • U kunt testen instellen per product of leverancier.
  • U kunt de frequentie van de steekproef instellen op basis op datum, aantal en tijd.

Wilt u meer weten? Download dan de factsheet of neem contact op met onze salesafdeling.