Integraal ketenbeheer kan zelfs voor de doorgewinterde logistiek-expert complex zijn. Simpel gezegd is integraal ketenbeheer een hoop werk. Werk dat veel ervaring vereist en flexibiliteit vergt. Succesvol integraal ketenbeheer roept diverse vragen op. Met name op sociaal, milieu en economisch vlak. Het is een evenwichtsoefening tussen leveranciers en klanten wat betreft aanbesteding, inkoop, logistiek en productie. Deze blog zal enige vragen van de groothandel en retail behandelen.

Sociaal – Beheer van klantverwachtingen in het kader van modern ketenbeheer

Aangezien handelsbedrijven voortdurend moeten meten, evalueren en de prestatie van hun klantenservice bijstellen, is flexibel ketenbeheer noodzakelijk. Voorkeuren van de klant evolueren. En schijnbaar kunnen zij onvoorspelbare richtingen opgaan onder invloed van de producten en diensten van concurrenten. Evenals door vooruitgang in technologie en koopgedrag. Loyaliteit kan snel veranderen. En retailers die niet de vinger aan de pols houden, kunnen achterblijven. Uw beste verkoper kan van de ene op de andere dag uw slechtste verkoper zijn. Zonder te meten kunt u niet weten of er sprake is van een trend.

Een e-commerce oplossing kan een hulpmiddel voor retailers zijn. Om zich aan te passen aan veranderingen in consumptie en in het verwerven van concurrentievoordeel op de  markt.

Het internet heeft het aanzien van de logistieke markt veranderd. Business to business (B2B) digitale ecosystemen vormen de drijfkracht voor een fundamentele verschuiving in de manier waarop bedrijven samenwerken en concurreren. Klanten hebben andere verwachtingen als ze een product bestellen. Ze willen in staat zijn het product te volgen en leveringstermijnen aan te passen. Daarom moeten retailers in staat zijn om aan de behoeften van het steeds veranderende klantlandschap te voldoen.

Milieu – Moderne distributie moet rekening houden met duurzame bedrijfsmodellen

Aangezien milieu steeds belangrijker wordt voor de consument, moeten handelsbedrijven laten zien dat zij hun bijdrage leveren in het streven naar een duurzame keten. Route- en laadoptimalisatie kunnen de efficiëntie verhogen. En brandstofkosten besparen. Bedrijven in de groothandel en retail kunnen hun ecologische voetafdruk verminderen. Door de implementatie van omgekeerde logistiek, waarmee gebruikte verpakkingen, onverkochte en afgedankte producten worden teruggevorderd. Zo wordt de afhankelijkheid van stortplaatsen verminderd. En er wordt gezorgd voor meer hergebruik, reparatie en recycling van producten.

Duurzame praktijken zijn een vitaal onderdeel van de keten. Het verhoogt de efficiëntie, vermindert de kosten en het zorgt voor een duurzame moderne manier van distributie. Om duurzame praktijken te ontwikkelen, moeten bedrijven innovatie stimuleren. Hierbij kan een ERP-systeem, zoals Microsoft Dynamics NAV en Microsoft Dynamics AX, medewerkers verlossen van tijdrovende administratieve taken. Zo hebben zij meer tijd over om te besteden aan duurzaam ondernemen.

Whitepaper top 10 stappen naar succes in de moderne distributiewereld

Economisch – Traceerbaarheid, verantwoording en zichtbaarheid zijn de sleutels tot succes

In een problematisch handelsklimaat is beheersing van kosten een topprioriteit voor handelsbedrijven. Traceerbaarheid en verantwoording zijn van vitaal belang voor het toezicht op het interne economische klimaat. Interne omstandigheden kunnen enigszins worden gecontroleerd met de juiste instrumenten voor toezicht. Maar handelsbedrijven moeten in staat zijn om adequaat te reageren op externe economische omstandigheden waar ze geen controle over hebben. Zoals leveranciers, belanghebbenden en de Nederlandse economie als geheel. Moderne handelsbedrijven moeten op de hoogte blijven van economische veranderingen. Ze moeten in staat zijn om vraagpatronen te voorspellen en noodplannen achter de hand hebben.

Best practices in integraal ketenbeheer vereisen inzicht in de gehele toeleveringsketen. Dat is meer dan alleen gericht zijn op het genereren van winst. Tegenwoordig moet een operationeel directeur inzicht hebben in onder andere verschillende methodieken, leverprestaties, regelgeving, economische belangen en dienstverlening.

Een management systeem helpt retailers en de groothandel om hun prestaties te optimaliseren. Door het leveren van hulpmiddelen waarmee u snel kunt kopen en verkopen, met klanten en leveranciers kunt communiceren en de informatiestroom en -uitwisseling door de gehele toeleveringsketen kunt beheren.

De oplossing die Prodware biedt omvat de belangrijkste functies van de handelsactiviteiten. Hieronder vallen inkoop, traceerbaarheid, kwaliteitscontrole, logistiek, distributie, uitwisseling, marketing, financiën, enz. Door het bevorderen van samenwerking en integratie in het hele bedrijf kunnen distributeurs innovatie stimuleren, productie efficiëntie verhogen en flexibele marktgerichte strategieën implementeren.

Neem nu contact op met Prodware om meer te weten te komen over hoe onze software innovatiebenaderingen, management van kennis, optimalisatie van de keten, ontwikkeling van producten en verkoop en marketing kan herdefiniëren.