.Noodzaak duurzaam ondernemen

Een tijdje werd maatschappelijk verantwoord ondernemen beschouwd als een passie van de betrokken directeur of een gevolg van de lobby van linkse politieke partijen. Inmiddels zijn we wat verder in de evolutie en is duurzaam ondernemen een noodzaak geworden. Waarom? Niet per se vanwege idealistische of esoterische visies of vergezichten. Ook puur zakelijke redenen kunnen een rol spelen. In deze blog beschrijf ik de noodzaak van duurzaam ondernemen en benoem ik de argumenten die je kunnen overhalen waardoor je meer aandacht gaat besteden aan duurzaam ondernemen.

CSRD dwingt rapportage af

Allereerst is de breed gedragen overtuiging toegenomen dat organisaties actief de wereld beter moeten maken. In 2015 formuleerde de Verenigde Naties 17 Sustainable Development Goals en aanbeland in 2022, talloze Forums en Conventies verder, zijn deze doelen vertaald in wet- en regelgeving. Zij moeten die bedrijven vanaf 2024 dwingen om te rapporteren over de sociale- en milieudoelen die geformuleerd zijn en de voortgang die het bedrijf heeft gemaakt om deze doelen te behalen. De Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) gaat voor veel bedrijven al in vanaf 2025 (dus rapporterend over 2024). Voor een ander deel geldt deze rapportage realiteit vanaf 2026(dus over 2025). De eerste groep betreft bedrijven die voldoen aan twee van de drie volgende criteria: “Meer dan 250 medewerkers; meer dan 40 miljoen euro omzet per jaar; meer dan 20 miljoen euro op de balans”. Het MKB volgt later.

Materiële duurzaamheidsontwikkelingen

In de praktijk betekent dit dat je vanaf 2024 of uiterlijk 2025 data moet verzamelen over materiële duurzaamheidsontwikkelingen die leiden tot mogelijk financiële risico’s voor het bedrijf. Het kan daarbij gaan om grondstoffen schaarste, extreem weer, transitierisico’s of zaken als ecologische en sociale materiële impact op mens en milieu. Voorbeelden hiervan zijn biodiversiteitsverlies en mensenrechtenschendingen in de keten. Ook niet-financiële indicatoren zoals sociaal kapitaal en  een verplichte ‘limited assurance’, dus een externe accountantscontrole worden verplicht.

Onderdeel duurzame ecosystemen

Het voldoen aan wettelijke of morele verplichtingen is gemakkelijker wanneer ook de logistieke en leveringspartners op hun beurt hun plicht waarnemen. Steeds meer organisaties stellen eisen aan hun leveranciers op het gebied van verantwoord ondernemen. Zo ontstaan ecosystemen van supply-chain partners die elkaar helpen om ook buiten de bedrijfsmuren hun ecologische footprint en sociale verantwoordelijkheid positief te beïnvloeden. Hier komen bedrijfseconomische en maatschappelijke doelen mooi samen. Want een duurzame leveringsketen is minder vatbaar voor risico’s en effectiever dan ogenschijnlijke low-cost alternatieven. Bovendien vormt duurzaamheid een mooie aanleiding om je eigen leveringsketen eens onder de loep te nemen.

Duurzame personeelsontwikkeling

De aanpassingen die je doet in het kader van duurzaam ondernemen kunnen ook een oplossing zijn voor ander uitdagingen die je als bedrijf het hoofd moet bieden. De krapte op de arbeidsmarkt bijvoorbeeld zorgt ervoor dat het direct rekruteren van nieuwe medewerkers in de geijkte profielen moeilijker wordt. Er ontstaat een grotere markt wanneer je inclusiever bent en meer diversiteit nastreeft in je personeelsbestand. Creativiteit is belangrijk voor innovatie in jouw organisatie.

Diversiteit

Meer diversiteit en aandacht voor openheid om ook mensen met andere ideeën, achtergronden en kenmerken op te nemen laat het creatieve potentieel van je organisatie groeien. De voedingsbodem voor creativiteit wordt mede bepaald door de referentiekaders van mensen die deelnemen aan een creatief proces. Hoe meer deze referentiekaders verschillen, hoe minder ze overlappen en hoe groter het potentiële volume voor nieuwe ideeën en inzichten is. In een modern bedrijf is het personeelsbestand divers en het beleid en gedrag gericht op inclusiviteit. Niet alleen omdat ieder mens ertoe doet, maar ook omdat het de denk- en uitvoeringskracht van de organisatie versterkt.

Onderneem purpose gedreven 

Zoals verwacht laat meer aandacht voor duurzaamheid je bedrijf beter laat presteren. Dit geldt vooral wanneer je gedreven wordt door een intrinsieke drive om goed te doen. Talloze onderzoeken bevestigen dit. Ze tonen aan dat bedrijven die een duidelijke purpose kennen, inderdaad beter presteren dan bedrijven zonder duidelijke purpose. Harvard Business Review Analytic Services (in samenwerking met EY), onderzocht dat bedrijven die werken met een duidelijk en stuwend doelbewustzijn het tussen 1996 en 2011 een factor 10 beter deden dan de overige S&P 500 bedrijven. En Deloitte toonde aan dat purpose gedreven bedrijven meer marktaandeel winnen en gemiddeld drie keer sneller groeien dan hun concurrenten. En dat terwijl ze tegelijkertijd een hogere personeels- en klantentevredenheid bereiken. Denk maar aan succesvolle voorbeelden als Patagonia, Tony Chocolony en Triodos Bank.

Ontwikkel strategie

Samengevat kun je zeggen dat duurzaam ondernemen een noodzaak is geworden. Ook is het verstandig om te onderzoeken of je voldoende data bijhoudt over je bedrijfsactiviteiten. Deze kun je snel zichtbaar maken in dashboards. En last but not least is het tijd voor een duidelijke strategie. Een toekomst vast bedrijf is duurzaam en bepaalt op welke terreinen het een rol wil spelen. Dat kan zijn op het gebied van milieu, diversiteit en inclusie, ethiek, of social return. Analyseer je data want dan kun je het verhaal beter overdragen. Waarde toevoegen aan je organisatie maakt je bedrijf aantrekkelijker voor nieuwe, jonge medewerkers en maakt jouw product aantrekkelijker voor afnemers. Zo creëer je een waardevolle, veerkrachtige en weerbare organisatie met waarde voor de volgende generaties!

Lees meer blogs over duurzaam ondernemen