Outsourcen Land van Horne Prodware

Stichting Land van Horne is een moderne, toegankelijke zorgorganisatie in Limburg en Zuidoost-Brabant. Het is prachtig om met medewerkers zoals Jolande Visser, Manager ICT-Faciliteiten, en Hans Keersmaekers, Manager Informatisering & Automatisering, te praten. Als zij vanuit de ICT kunnen bijdragen aan het welzijn van de cliënten, al is het maar door de medewerkers te ondersteunen, dan komt dat uiteindelijk ten goede van de cliënten. Beiden konden het niet meer eens zijn: “Dat is waar het allemaal om gaat!”

Stichting Land van Horne is een organisatie gericht op zorg, wonen en welzijn. Ze bestaat al bijna 25 jaar en er werken zo’n 2.500 medewerkers en 1.300 vrijwilligers. “Bij ons draait de zorg om mensen: om hen zichzelf te laten zijn, ook als zij door omstandigheden op de hulp van anderen zijn aangewezen”, vertelt Hans. Hij vervolgt: “We hebben achttien (woon)zorgcentra en een breed dienstenpakket met onder andere verpleging, verzorging, thuiszorg, revalidatie, behandeling, dagactiviteiten en services. Hiermee ondersteunen we ouderen in de gemeenten Weert, Nederweert, Leudal, Cranendonck en Someren.”

Digitale transformatie

Binnen de zorg is er sprake van een digitale transformatie. Dit biedt zorgorganisaties allerlei nieuwe kansen en mogelijkheden en Land van Horne is zich hier heel bewust van. Ook zij bevinden zich middenin een transitie.

Bekijk onderstaande video waarin Jolande Visser meer vertelt over de voordelen die Land van Horne ervaart door samen te werken met een digitale transformatiepartner.

“In digitaal opzicht is er veel veranderd en de komende jaren zal dit zich alleen maar verder doorzetten. Sinds 2017 bijvoorbeeld monitoren onze zorgsystemen met slimme sensoren cliënten in onze woonzorgcentra. Zo ontstaat er maximale vrijheid voor de cliënt en meer rust bij onze zorgmedewerkers. We zien ook steeds meer dat cliënten hun persoonlijke digitale hulpmiddelen en wearables willen integreren binnen het dossier van Land van Horne. En onze medewerkers verwachten, net als elke andere medewerker tegenwoordig, overal en op ieder moment toegang tot de informatiesystemen”, zegt Hans.

Jolande vult aan: “Bij de invoering van nieuwe technologie binnen onze organisatie stellen we ons uiteraard altijd de vraag: Wat is het voordeel voor de zorgmedewerker en uiteindelijk de cliënt? Om tegemoet te komen aan hun wensen en behoeften verspreidt de digitale transformatie van Land van Horne zich breed over verschillende onderdelen. Een aantal belangrijke onderdelen komen in twee overkoepelende speerpunten terug in ons informatiebeleidsplan. De eerste is het naar de cloud brengen van alle applicaties en de tweede is het realiseren van een digitale werkplekomgeving.

Naar de cloud brengen van applicaties en digitale werkplekomgeving

Prodware helpt ons hierbij op alle fronten. Bij het naar de cloud brengen van de applicaties hebben we eerst gekeken welke applicaties geschikt zijn om naar de cloud te gaan. Tegenwoordig zijn de meeste dat wel. Toen hebben we een plan van aanpak opgesteld en het technisch gerealiseerd. De laatste applicatie om naar de cloud te gaan, is Office.

Dat maakt meteen een mooi bruggetje naar de digitale werkplekomgeving. Hiervoor willen we vanuit een lokale werkplek alle applicaties, documenten en social intranet ontsluiten via web technologie. Belangrijk daarbij is dat we met Office 365 in de cloud werken. Ook hier beheert Prodware de applicatie in de cloud en helpt bij de realisatie en inrichting van de werkplekken.

Outsourcen al sinds 2008

Op onze ICT-afdeling werken generalisten. De specialisten huren wij al sinds 2008 succesvol in bij Prodware. In 2008 was outsourcen nog geen standaard. Toch kozen wij er toen al voor om onze kantoorautomatisering en infrastructuur te laten draaien op servers van Prodware.

Bekijk onderstaande video waarin Hans Keersmaekers meer vertelt over hun keuze om te gaan outsourcen en de voordelen die zij er door ervaren.

Op een gegeven moment was Land van Horne eraan toe om een volgende stap in de digitale transformatie te maken. Mooi aan onze samenwerking is dat Prodware toen ook mee is gegaan.

Zij hebben goed met ons meegedacht, zoals wij ook met onze cliënten en onze zorgmedewerkers meedenken. Op dat terrein heeft Prodware veel kennis vergaard en kunnen zij ons de juiste adviezen geven. Prodware is echt onze digitale transformatiepartner geworden voor de hele transitie naar de cloud. Het is mooi dat we samen ontwikkeld zijn.”

System integrator en sparringpartner

Hans licht verder toe: “Prodware heeft de kennis in huis en daar waar kennis ontbreekt, wordt die in huis gehaald. Er wordt goed gekeken naar hoe de technologie het beste past binnen onze organisatie. Van oplossingsleverancier is Prodware naar een system integrator en sparringpartner gegroeid. Ook in combinatie met derde partijen, zoals een telecom- of hardwarepartij. Netwerkbeheer bijvoorbeeld wordt door een andere partner gedaan, maar hier is geen harde muur tussen. Er is een stuk waar we elkaar hard nodig hebben en nauw moeten samenwerken. Dat doet Prodware heel goed. Ditzelfde geldt voor onze laptops en telefoons.

Door werkplekbeheer, serverarchitectuur en ICT service desk uit te besteden, is er binnen Land van Horne meer tijd en aandacht voor de zorg. Land van Horne levert zorg, iedere dag, 24 maal 7. We hebben daar dus ook op ICT mensen voor nodig. Dit kunnen wij niet zelf invullen. Wij willen ons bezig houden met het leveren van zorg. Zelf hebben wij nu een kleine ICT-afdeling waardoor er meer geld naar de kwaliteit van zorg kan. Die kwaliteit willen wij verhogen!”