Datakwaliteit Business Intelligence

Deze blog is een vrije vertaling van de door John Oesch, vice-president en Business Intelligence Sales bij onze partner Jet Reports, geschreven blog en geeft u een nieuwe kijk op hoe Business Intelligence (BI) problemen met uw datakwaliteit kan oplossen.

Vertrouwt u uw data?

Het implementeren van een Business Intelligence omgeving met data die u niet vertrouwt? Dat klinkt onlogisch. Sommigen zouden zeggen: “helemaal verkeerd”.

Hoe kunt u ooit een datawarehouse en kubussen bouwen op data die niet juist zou kunnen zijn? Daar gaat u natuurlijk niet aan beginnen. Nauwkeurige en correcte data is de hoeksteen van elke BI-inspanning.

Maar goede datakwaliteit verschijnt niet vanzelf. Data dient met enthousiasme te worden beheerd waarbij waarheid en betrouwbaarheid vooropstaan en dat is een grote klus.

Zo groot zelfs dat een poging tot een algemeen databeheerinitiatief zoveel tijd en energie kan vergen dat het de oorspronkelijke uitgangspunten niet meer ondersteunt. Als het voor uw bedrijf dringend nodig is om rondom voorraad 3 of 4 KPI’s te beheren, zijn de 6 maanden die nodig zijn om uw voorraadgegevens te begrijpen en op orde te brengen een zeer lange tijd.

Maar er is een nog groter risico. Wat zou u zeggen als u erachter kwam dat u slechte data bezit. Dat komt bijna nooit naar voren bij het invoeren van data in een systeem. U vindt alleen slechte data wanneer u probeert om het uit uw systeem te krijgen.

Dit roept dus de volgende vraag op: als u gaat beginnen aan een databeheerinitiatief voordat u BI uitrolt, wat gaat u dan eigenlijk beheren? Hoe weet u wat u in orde moet maken als u niet kunt zien wat er niet in orde is?

Niets wijst op zoveel inconsistenties in uw data dan het bouwen van een dashboard op basis van die gegevens.

Niets wijst meer op de noodzaak van databeheer en de benodigde inspanningen om deze op te schonen dan het inzichtelijk maken en onderzoeken van de cijfers die u nodig heeft om uw bedrijf te leiden.

En niet alleen de cijfers zelf, maar ook de componenten waaruit die cijfers bestaan. Wat waren de transacties waardoor deze cijfers in het systeem terechtkwamen? Wat zijn de processen rondom deze transacties? Dragen ze bij aan de nauwkeurigheid of is er iets ingeslopen wat zorgt dat de cijfers foutief zijn?

Het is magisch om die onvolmaakte cijfers te zien als ze verschijnen in een analyse, want nu weet u welke data niet in orde is. BI geeft u een effectieve roadmap voor databeheer, met als uitgangspunt de cijfers die uw experts en andere belanghebbenden als verkeerd herkennen.

Het is de BI-omgeving zelf die uw cijfers toegankelijk maakt. En met die toegankelijkheid springen kwesties rond datakwaliteit in het oog en zijn de onderliggende oorzaken makkelijker te traceren.

Het implementeren van BI komt meestal in de vorm van het stellen van prioriteiten: “We moeten eerst duidelijkheid en controle over onze debiteurenbalans krijgen en vervolgens moeten we de voorraad aanpakken en dan verkoop.” Wanneer u de data met de BI-tools steeds in verslagvorm inziet, weet u wat u stap voor stap aan dient te pakken.

Bent u er klaar voor om mysteries te ontrafelen?

Als bedrijven een BI-oplossing installeren, moeten ze bereid zijn om te ontdekken dat het allemaal tegenstrijdigheden in hun data aan het licht brengt. Een veel voorkomende situatie is die van de verkooporders die zijn geplaatst zonder te zijn toegeschreven aan een klant of verkoper. De opbrengsten zijn niet te rapporteren.

“Hoe kan dit?!!” is de gebruikelijke vraag. “We hebben regels rond het boeken van facturen die dit horen te voorkomen.” Maar of het nu per ongeluk is gebeurd of dat er in strijd is gehandeld met het beleid; er is ergens iets gebeurd waardoor die regels zijn geschonden.

Dit soort ontdekkingen zijn altijd erg moeilijk geweest om te doen. En dit blijft zo als de tendens is om te kijken naar databeheer als geheel. Het wordt dan een overweldigend project dat andere initiatieven niet ten goede komt.

Gelukkig kan het anders. Wat ooit een moeilijk te ontrafelen mysterie was, is nu gemakkelijk te herkennen en op te lossen.

Meer weten over Business Intelligence en datakwaliteit? Aarzel niet om contact met ons op te nemen.